ยินดีต้อนรับทุกท่าน

จองตั๋วรถทัวร์พิษณุโลกยานยนต์ทัวร์  ผ่านระบบออนไลนฺ์ เส้นทาง กรุงเทพ - พิษณุโลก ทั้งขาไป และ ขากลับ

จองตั๋วเอง เลือกที่นั่งเอง ผ่านระบบจองตั๋วรถทัวร์จากไทยรูท ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์อันดับ 1  ท่านจึงมั่นใจได้ว่าทุกรายการจอง  มีที่นั่งแน่นอน

ไม่ได้ที่นั่ง คืนเงิน 100%

เงื่อนไขดังนี้

  1. ผู้โดยสารต้องตรวจสอบความถูกต้องของการจองตั๋วทุกครั้ง และชำระเงินถูกต้องครบถ้วน
  2. ผู้โดยสารต้องเช็คอินรับตั๋วไม่น้อยกว่า 30 นาทีก่อนรถออก ณ เคาน์เตอร์รับตั๋วที่กำหนดไว้
  3. สงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงเที่ยวรถหรือที่นั่งในกรณีจำเป็น
  4. คืนเงิน 100% ของราคาตั๋วโดยสาร โดยไม่รวมค่าดำเนินการจัดการ และค่าธรรมเนียมจุดรับชำระเงิน เฉพาะกรณีผู้ให้บริการเดินรถไม่สามารถจัดรถหรือที่นั่งใดๆ ให้ผู้โดยสารเดินทางได้ โดยผู้โดยสารต้องแจ้งที่โทร 02 269 6999 ไม่น้อยกว่า 15 นาทีก่อนรถออก
  5. สงวนสิทธิไม่คืนเงินสำหรับผู้โดยสารซึ่งปฏิเสธการเดินทาง และผู้โดยสารซึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท

ชำระเงินค่าตั๋วรถได้อย่างไร

- ชำระเงินผ่านระบบบัตรเครดิต VISA และ Master Card

- ชำระเงินผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ใกล้บ้าน ทุกสาขา

- ชำระเงินผ่านเคาร์เตอร์ชำระเงินห้่ง Big C

- ชำระเงินผ่าน Mobile Banking

พิษณุโลกยานยนต์ทัวร์

พิษณุโลกยานยนต์ทัวร์ คือ ผู้ให้บริการรถทัวร์ที่มีชื่อเสียง เปิดให้บริการมาอย่างยาวนาน โดยมีเส้นทางที่ให้บริการหลัก คือ กรุงเทพ - พิษณุโลก ทั้งขาไปและขากลับ มีเที่ยวรถให้บริการทุกวัน ดังนั้นท่านที่กำลังจะเดินทางจากกรุงเทพไปยังปลายทางต่าง ๆ ที่รถบริษัทพิษณุโลกยานยนต์ทัวร์ให้บริการ เช่น พิษณุโลก เขาค้อ และสุโขทัย เป้นต้น ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ระบบยืนยันตั๋วทันทีเมื่อเชำระเงินสำเร็จ

จองตั๋วรถทัวร์ กรุงเทพ - พิษณุโลก

กรุงเทพ - พิษณุโลก

พิษณุโลกยานยนต์จากกรุงเทพไปพิษณุโลก

รายละเอียด

จองตั๋วรถทัวร์ กรุงเทพ - พิษณุโลก-เขาค้อ

กรุงเทพ - พิษณุโลก-เขาค้อ

พิษณุโลกยานยนต์จากกรุงเทพไปพิษณุโลก และเขาค้อ

รายละเอียด

จองตั๋วรถทัวร์ กรุงเทพ - พิษณุโลก-สุโขทัย

กรุงเทพ - พิษณุโลก - สุโขทัย

พิษณุโลกยานยนต์จากกรุงเทพไปพิษณุโลก และ สุโขทัย

รายละเอียด