วิธีการชำระเงิน

ชำระผ่านบัตรเครดิต

สามารถชำระเงินได้ทันที ยืนยันตั๋วทันที

ชำระผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่น

ชำระเงินผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ให้ท่านพิมพ์ใบยืนยันการจอง ไปยื่นชำระ หรือ จดหมายเลขการจองตั๋วโดยสาร เพื่อนำไปชำระเงิน ภายในเวลา 24.00 น. ของวันทำรายการจอง หากไม่ชำระเงิน ระบบจะยกเลิกการจองอัติโนมัติ