วิธีการรับตั๋วโดยสาร

มีขั้นตอนการจองตั๋วดังนี้

- นำบัตรประชาชนไปยื่นเพื่อรับตั๋วโดยสารฉบับจริง ที่เคาร์เตอร์ ก่อนเวลาเดินทาง 30 นาที

- สถานีขนส่งหมอชิต ชั้น 1 ช่องจำหน้ายตั๋ว 53-54
โทร. 02-9362924 , 02-9362925

- สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม)
โทร. 055-302021 , 055-302022


แผนที่ตั้ง บขส.พิษณุโลก